Biopsja szpiku

wyniki badań

Biopsja szpiku to procedura podczas której pobiera się z kości, najczęściej z biodrowej lub mostka szpik kostny poprzez wykonanie nakłucia specjalną igłą i strzykawką. Następnie poddaje się uzyskany preparat szeregowi badań pod mikroskopem, a także genetycznych, immunologicznych czy chemicznych w dedykowanych temu analizatorach. Innym badaniem, które polega na pobraniu szpiku wraz fragmentem kości za pomocą grubszej igły o zmodyfikowanej konstrukcji jest trepanobiopsja.

Wskazaniami do biopsji szpiku są: białaczki, chłoniaki, obniżony poziom krwinek białych czerwonych lub oraz płytek krwi, gorączki oraz powiększenie wątroby, śledziony lub węzłów chłonnych bez uchwytnej przyczyny, aplazja szpiku, stwierdzenie we krwi młodych form krwinek, które normalnie tam nie występują, czy monitorowanie postępów leczenia chorób rozrostowych układu krwiotwórczego.

Badanie może być nieprzyjemne i zwykle wykonywane jest w znieczuleniu miejscowym. Nie wykonuje się go u osób z zaburzeniami krzepnięcia krwi. Do powikłań, do których może dojść po biopsji, należą krwawienie lub stan zapalny w miejscu wkłucia.